درمان قطعی نا امیدی با "دكتر صبا"

نا امیدی ناشی از وسوسه‌های شیطانی است كه در دل رسوخ می‌كند به گونه‌ای كه انسان را از تلاش باز می‌دارد و او را تبدیل به موجودی منزوی و خانه‌نشین و بی‌خاصیت می‌كند.

1400/06/30
|
12:14

یكی از ساز و كارهای حیات و زندگی ، امیدواری است. از نظر جهان بینی توحیدی ، امید تحفه الهی است كه چرخ زندگی را به گردش وامی دارد و موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب می كند. اگر روزی امید از انسان گرفته شود ، دوران خمودی و ایستایی او فرا می رسد.
امیدوار بودن ، هنری است كه باید همگان به خصوص نسل پویای جوان آن را فراگیرند . از این رو به بررسی حقیقت امیدواری و راه های نیل به آن می پردازیم .

امیدواری ، حالتی نفسانی است كه در آن ، انسان به اموری كه انتظارش را دارد دل بستگی پیدا كرده است . امید ، در انتظار چیزی بودن است در حالی كه بیشتر وسایل و اسباب آن فراهم شده است . معمولا امید و آرزو ، در فرهنگ فارسی ، در كنار یكدیگر به كار می روند ، اما در زبان عربی به صورت جداگانه با عنوان های (رجا) و (امل) استعمال می شوند. با یك تحلیل می توان گفت : در هر امیدواری ، آرزو هست ، ولی هر آرزویی ، امیدواری نیست .

شاید بتوان امید در زندگی را به سكان كشتی تشبیه كرد ، همان طوری كه كشتی بدون سكان دار در دریای خروشان و پرتلاطم ، سرگردان خواهد بود ، انسان ناامید نیز در این دنیای پرهیاهو حیران خواهد ماند. بعضی افراد به دلیل شكست های گذشته ، امیدشان را از دست داده اند به طوری كه زندگی منهای امید را قابل تحمل ندانسته و در نهایت ، بدترین گزینه یعنی مرگ را مشكل گشای خود یافته اند . آن عده هم كه زنده اند ، در واقع مرده متحركی بیش نیستند.

اما مؤمنان راستین كسانى هستند نه به هنگام نعمت گرفتار غرور و غفلت مى‏‌شوند و نه به هنگام مصیبت، گرفتار یأس و نومیدى؛ آنها نعمت را از خدا مى‌‏دانند و شكر به درگاه او مى‌‏برند و مصیبت را آزمون و امتحان و یا نتیجه اعمال خویش محسوب مى‏‌دارند و صبر مى‏‌كنند و رو به درگاه او مى‌‏آورند. در حالى كه افراد بى ایمان در میان غرور و یأس دست و پا مى‏‌زنند افراد با ایمان در میان شكر و صبر قرار دارند.برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع اهمیت امیدواری در زندگی باشید.

دسترسی سریع