دكتر صبا : به زندگی امیدوار باشید

رادیو صبا در برنامه طنز دكتر صبا راهكارهایی برای مقابله با ناامیدی برای مخاطبان ارائه می كند.

1400/06/29
|
11:44

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه طنز "دكتر صبا " كه با پاسخگویی به سوالات مخاطبان لبخند و شادی به آنها تقدیم می كند روز سه شنبه 30 شهریور به موضوع «ناامیدی در زندگی» می پردازد.

در این برنامه با نگاهی طنز در بخش های متنوع "مشاوره تلفنی "، "فری فال "، "پیامك خوانی " و ... ازعلت ناامیدی در زندگی گفته می شود و راهكارهایی برای مقابله با آن و ایجاد امید در زندگی ارائه می شود .

"دكتر صبا " هر روز صبح ساعت 6:15 با اجرای وحید كمالی زاده برای مخاطبان رادیو صبا نسخه شادی و لبخند می پیچد.

رادیو صبا را روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز بشنوید.

دسترسی سریع