بهترین مشاوره ها را از "دكتر صبا "بخواهید

میلیون ها نفر روزانه از مزایای مشاوره استفاده می كنند. مشاوره یكی از رشته خاص بهداشت روان است كه شامل جنبه هایی از راهنمایی و روان درمانی است.

1400/06/27
|
12:44

باید پذیرفت كه مشكلات، جزء جدایی‌ناپذیر زندگی بشر است. برخی معتقدند، مشكلاتی كه در زندگی برایشان به وجود می‌آید، باید خودشان به‌تنهایی سر و سامان دهند، در حالی كه این دیدگاه نادرست است؛ زیرا در دوره‌ای كه فراوانی اندیشه‌ها و تنوّع سلیقه‌ها وجود دارد، بسیار دور از ذهن است كه خود انسان بتواند به‌تنهایی از پس آن‌ها بر بیاید. ما در جهانی زندگی می‌كنیم كه همه روزه به دنبال تغییر و تحوّل است.

انسان نمی‌تواند به تنهایی و بدون كمك گرفتن از دیگران، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و زندگی خود را پیش ببرید. انسان تنها موجودی است كه با هم‌نوعان خود به تبادل نظر می‌پردازد و برای شناخت و حلّ مشكلات خودش با آنان مشورت می‌كند. راهنمایی و مشورت در طولِ زندگی آدمیان مطرح بوده است. با توسعة علوم انسانی و رشد علوم رفتاری در جامعه، به علوم روان‌شناسی و روان‌پزشكی توجه ویژه‌ای شد.


امروزه راهنمایی و مشاوره به صورت حرفه‌ای برای كمك به افراد جامعه مطرح می‌شود. افرادی كه در شیوة تربیت فرزندان، سازگاری با محیط، تصمیم‌گیری، روابطِ خانوادگی، مهارت‌های اجتماعی و شیوة زندگی مشكلاتی دارند، مشاوره به این افراد كمك می‌كند تا راهِ حلّ مناسبی برای مشكلاتشان بیابند.


برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع مزایای مشاوره باشید.

دسترسی سریع