"رادیو صبا " با تورم و گرنی نسخه شادی و لبخند می پیچد.

رادیو صبا در برنامه طنز "دكتر صبا " تورم و گرانی را دستمایه طنز خود قرار داد.

1400/06/27
|
10:34

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه طنز "دكتر صبا " كه با شعار درهر شرایط بخند ، به سوالات مختلف شما پاسخ میدهد روز یكشنبه 28 شهریور تورم و گرانی در جامعه را بهانه لبخندمخاطبان می كند.

تورم و گرانی كه امروزه نقل هر محفلی شده خود را به رادیو صبا رسانده، این موضوع سوژه طنز "دكتر صبا " شده كه با شوخی با آن نسخه شادی و لبخند برای مخاطبان می پیچد.

در این برنامه وحید كمالی زاده با اجرای هنرمندانه نقش های مختلف در آیتم های «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » به نقد طنازانه تورم و گرانی در جامعه می پردازد .
"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و 15 همراه شنوندگان می شود .

دسترسی سریع