خشم و آستانه تحمل "دكتر صبا"

یكی از راهكارهای كنترل خشم آموزش مهارت‌های زندگی از جمله آموزش كنترل خشم و بالابردن آستانه تحمل است.

1400/06/23
|
11:44

میزان تاب آوری و آستانه تحمل افراد جامعه كاهش یافته و عصبانیت و از كوره در رفتن و خشونت نشان دهنده كاهش آستانه تحمل افراد است كه تبدیل به خشم می‌شود و اضطراب و افسردگی علت درونی خشونت و مسایل بیرونی هم تاثیر زیاد روی ارتباط و خشونت دارد.

باید راهكارهایی برای ایجاد مهربانی و همدلی و محبت به همدیگر را از همان كودكی آموزش داد و همچنین راهكارهایی برای آموزش مدیریت خشم و اینكه قوانین كه اجرا می‌شود برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت باید خیلی با دقت اجرا شود باید مورد تاكید قرار گیرد.

همچنین شرایط اقتصادی و بیكاری و بدون انگیزه شدن مردم و افراد و همچنین ذهنیت منفی باعث بروز خشونت می شود و تا حدودی هم قدرت تحمل و ایمان افراد ضعیف شده كه باید حتما تقویت شود.

برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع كنترل خشم باشید.

دسترسی سریع