دكتر صبا با اخلاق مداری نسخه شادی ولبخند می پیچد.

رادیو صبا در برنامه طنز " دكتر صبا "با موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچد.

1400/06/23
|
15:59

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه «دكتر صبا »با تجویز رهكارهای شادی و لبخند برای مخاطبان راهی آنتن صبا میشود روز چهارشنبه 24 شهریور به موضوع اخلاق مداری اختصاص دارد.

اخلاق مداری را می توان به دو بخش فردی و جمعی تقسیم كرد. اخلاق مداری در ساحت جمعی یا اجتماعی، رعایت اصول اخلاقی در برخورد با دیگران است. از مهم ترین این اصول می توان به مهرورزی و احسان و عدالت اشاره كرد. این اصول، خود، زیرمجموعه ها و شاخه هایی دارد؛ از جمله خوش خلقی، خوشرویی، شفقت، انصاف، قضاوت عادلانه، ترك مجادله و بدگمانی و كینه ورزی، حسد و خشم و دورویی و... . این هنجارهای اخلاقی می تواند روحیه اخلاق مداری و مهرورزی را به جامعه تزریق كند و سلامت اجتماعی را تأمین سازد.

در این برنامه وحید كمالی زاده اخلاق مداری را دستمایه طنز بخش های مختلف برنامه مثل «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » قرار می دهد و با این موضوع بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان فراهم می كند.

"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و 15 همراه مخاطبان می شود .

دسترسی سریع