سوژه طنز «دكتر صبا» كسب و كار آخر سال


دكتر صبا با موضوع كسب و كار آخر سال خنده و شادی را به مخاطبان تقدیم می‌كند

1400/12/17
|
15:09


به گزارش روابط عمومی رادیو صبا دكتر صباح روز بر این شبكه با پرداختن به یكی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه لبخند و شادی را به مخاطبان هدیه می كند.

این برنامه روز چهارشنبه 18 اسفند با موضوع كسب و كار آخر سال همراه مخاطبان می شود.

آخرین ماه سال برای بسیاری از كسب و كارها شلوغ ترین زمان سال نیز محسوب می شود

افزایش میزان مشتری ها برای برخی از كسب و كارها، لزوم جمع بندی سالی كه رو به پایان است و تسویه حساب با مشتری ها از جمله مواردی هستند كه باعث می شوند صاحبان برخی از كسب و كارها در روزهای پایان سال به اصطلاح حتی وقت سر خاراندن هم نداشته باشند.

روزهای پایانی اسفند بازار كسب و كار متفاوت از بقیه روزهای سال است، اما همه به دنبال این هستند كه پرونده مالی خود را در روزهای آخر سال با ركورد بهتر ی ببندند.
فروش بهتر، دریافت حقوق بیشتر، پرداخت مالیات و عوارض كمترو... «دكتر صبا» با شوخی با همه این موضوعات از حال و هوای كسب و كار در روزهای آخر سال برای مخاطبان می گوید.

دكتر صبا هر روز ساعت 13:30 با هنرمندی وحید كمالی زاده به عنوان تهیه كننده و گوینده همراه مخاطبان می شود

دسترسی سریع