محمد زرویی در طنزستان (قسمت سوم )

شنونده گفتگوی تلفنی محمد زرویی برادر مرحوم ابوالفضل زرویی طنز پرداز كشورمان باشید.

1400/08/29
|
12:06

ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز در سال 1348 در شهر تهران به دنیا آمد.

وی دارای مدرك كارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی بود و از سال 1368 فعالیت مطبوعاتی و فرهنگی خود را آغاز كرد.

دسترسی سریع