زندگی یك غسال سوژه مستند رادیویی شد

سوژه مستند«نشان شریف» كه در بخش اصلی جشنواره پژواك در حوزه سرمایه های اجتماعی نامزد شده، روایتگر زندگی یك غسال است كه نشان هنری اش را از او می گیرند.

1403/02/25
|
08:21
|

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، به نقل از ستاد خبری سومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك، نیلوفر قاسمی از رادیو صبا در بخش اصلی با مستند«نشان شریف» نامزد شده است. وی درباره داستان مستندش گفت: مستند نشان شریف، داستان زندگی آهنگسازی به نام استاد شریف زاده است كه به دلیل شغلش كه غسال بوده، نشان هنری اش را از او می گیرند.

وی افزود: مسلما هر جشنواره ای كه در رادیو برگزار می شود؛ برنامه ریزی دقیقی دارد و برای بهبود كیفیت برنامه های رادیویی و جذب هرچه بیشتر مخاطب به صدای رسانه ملی است. مستند می تواند بخش جالب توجهی برای تحقق این امر باشد كه تا چند سال گذشته كمتر به آن بها داده شده و جشنواره پژواك توانست این قالب برنامه سازی را هم برای برنامه ساز و هم مخاطب پررنگ تر كند.

نانزد سومین دوره از جشنواره پژواك در پایان صحبت هایش عنوان كرد: مستند سازی برای هر تهیه كننده ای دشواری های خودش را دارد. تهیه كننده این حوزه باید زمان كافی برای انتخاب سوژه جذاب، پرداخت سوژه، جمع آوری اطلاعات و تجهیزات لازم داشته باشد. ضمن اینكه خط روایی داستان باید برای مخاطب جذاب باشد.

دسترسی سریع