بهرام عظیمی در طنزستان(قسمت پنجم )

شنونده گفتگوی برنامه لیموترش با بهرام عظیمی،كارتونیست و كارگردان با اجرای مهدی فرج الهی باشید.
لیموترش پنج شنبه و جمعه ها ساعت 15

1402/09/11
|
08:06
|
دسترسی سریع