بهرام عظیمی در طنزستان(قسمت چهارم )

شنونده گفتگوی برنامه لیموترش با بهرام عظیمی،كارتونیست و كارگردان با اجرای مهدی فرج الهی باشید.
لیموترش پنج شنبه و جمعه ها ساعت 15

1402/09/07
|
06:34
|
دسترسی سریع