خسرو قربانی در طنزستان«قسمت دوم»

شنونده گفتگوی رادیو صبا با خسرو قربانی ،طنز پرداز باشید.

1401/05/02
|
09:18
|
دسترسی سریع