دستور العمل‌های قضا قورتكی (قسمت دوم )

«دستورالممل‌های قضاقورتكی» طنزی اجتماعی شامل 40 دستورالعمل قضاقورتكی از محمدعلی مومنی است كه در سال های 93-94 در هفته‌نامه طنز چلچراغ چاپ شده بود.

1400/09/06
|
07:57
دسترسی سریع