كتاب «عمو زورگیر» اثر اسماعیل امینی

شعرهای طنز در ستایش خلاف‌كاران

1400/06/15
|
08:49

عمو زورگیر، كتابی است شامل انواع شعرهای طنزآمیز اسماعیل امینی در قالب‌های موزون، كه نشر نیماژ آن را منتشر كرده است. برخی از شعرهای این كتاب به زبان گفتاری است و برخی دیگر به زبان نوشتاری. یعنی ترانه‌ طنز و شعر طنز و تعدادی منظومه‌ طنز در كنار هم آمده است.اسماعیل امینی در شعرهای این كتاب به موضوعات متنوعی پرداخته است. از شعرهای تعلیمی به شیوه‌ پند و اندرز البته با منطق طنز، تا دعا و نیایش و حكمت طنزآمیز.

هم چنین تعدادی شعر طنز در ستایشِ خلاف‌كاری وخلاف‌كاران در كتاب آمده است. در این شعرها، نگاهی ساده‌لوحانه و از سر خوش‌بینی همراه با تحامق آشكار و رندی پنهان دیده می‌شود.

ستایش از زمین‌خوار، از انبوه‌سازان بساز و بنداز، از عمو پوپولیست، از مدرسه‌ پولی، از دلالان دلار و فوتبال و بالاخره ستایش از عمو زورگیر كه اسم كتاب هم از همین شعر انتخاب شده است.

در این مجموعه شعرهایی هم هستند كه درباره‌ زندگی شهری و اهمیت حفظ طبیعت و محیط زیست، حرف می‌زنند.یكی از شعرهای كتاب عموزورگیر را با هم می‌خوانیم:سرویس آدمصبحگاهی بود

صبحگاه پر نشاطی بود

و هوای شهر از بوق و دروغ و دود و دم آلوده بود

اوضاع قاطی بود

چه بساطی بود!

در خیابان آش درهم جوش آدم بود و ماشین بود

صبحگاهی بود و سقف آسمان انگار پایین بود

حال روز شهرمان این بود

كارمندان پیاده بربری در دست می‌رفتند

مایه‌داران، و سواران هم چنان سرمست می‌رفتند

یك نفر لم داده در شاسی بلندی شاد و بی‌غم بود

جای او ده نوجوان در یك ون كوچك

جایشان كم بود

ون نگو! سرویس آدم بود

دسترسی سریع