پروین اعتصامی «قصه مست و هوشیار »

شنونده اثری با درون مایه طنز با عنوان «مست و هوشیار» از شاعره پر آوازه «پروین اعتصامی» از برنامه لیموترش باشید.
لیموترش پنج شنبه و جمعه ها ساعت 14

1402/04/17
|
08:24
|
دسترسی سریع