شعر طنز

شنونده شعر طنزی از دكتر مسعود كیمیاگر كه در سال 1341 سروده شده است باشید.

1401/09/02
|
08:44
دسترسی سریع