شعر طنز

شنونده شعر طنزی از كریم فكور باشید كه در 1336 سروده شده است.

1401/06/13
|
06:34
دسترسی سریع