شعر طنز

شنونده شعر طنزی از خسرو فرشید باشید كه در 1340 سروده شده است.

1401/06/01
|
05:27
دسترسی سریع