شعر طنز

شنونده شعر طنزی از خسرو فرشید باشید كه در 1340 سروده شده است.

1401/05/30
|
05:45
دسترسی سریع