شعر طنز

شنونده شعر طنزی از محمد ابراهیم فرخی یزدی كه در حدود 80 سال پیش سروده شده ، باشید.

1401/05/29
|
06:06
دسترسی سریع