شهرام شفیعی

شهرام شفیعی در سال 1349 در تهران به‌ دنیا آمد تا در كنار فعالیت‌های مفیدش در عرصه‌های مختلف به‌ عنوان سر ویراستار در مطبوعات و گاهی در ویراستاری كتاب نقش ایفا كند،

1400/11/02
|
08:38
|
دسترسی سریع