جواد نوری

جواد نوری. متولد 1356 شهرستان بهار
كارشناس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی كرمانشاه
شاعر، منتقد، طنزنویس
آعاز به فعالیت هنری 1373 انجمن آیت الله بهاری
مسول انجمن ادبی بهار مدت چهار سال
كارشناس واحد ادبیات حوزه هنری استان همدان

1400/10/29
|
07:37
|
دسترسی سریع