مهدی فرج اللهی

مهدی فرج اللهی مهندسی برق الكترونیك خوانده است. فعالیت مطبوعاتی را با «گل آقا» آغاز كرد و با نشریاتی چون رشد جوان و نوجوان و چند مجله دیگر به این فعالیت ادامه داد.

1400/10/26
|
05:25
|
دسترسی سریع