اكبر اكسیر

اكبر اكسیر (متولد 1332 در آستارا) شاعر، آموزگار بازنشسته زبان و ادبیات فارسی، گرافیست، طنزپرداز معاصر ایرانی و صاحب نظریه شعر فرانو و مجموعه شعرهای در سوگ سپیداران، بفرمایید بنشینید صندلی عزیز و ...است.

1400/10/22
|
07:14
|
دسترسی سریع