مصطفی مشایخی

دبیری، روزنامه نگاری، نوشتن و تالیف كتاب، ویراستاری، نمایش نامه نویسی و سرودن شعر طنز از جمله فعالیت های اوست.

1400/12/16
|
10:49
|
دسترسی سریع