فراخوان جشنواره سراسری طنز و كاریكاتور بحران

با همكاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و دفتر طنز حوزه هنری در محورهای «زلزله»، «سیل» و «كرونا» و بخش‌های «شعر طنز»، «داستان كوتاه طنز» و «كاریكاتور و كارتون»

1400/08/24
|
12:26


پس از برگزاری مسابقه داستان كوتاه كوتاه بحران، برای توجه بیشتر نویسندگان و هنرمندان به مقوله بحران‌های طبیعی و اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری و رفتار صحیح در زمان بروز حادثه، جشنواره طنز و كاریكاتور بحران برگزار می‌شود.


به گزارش دبیرخانه جشنواره طنز و كاریكاتور بحران، این جشنواره كه با همكاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود، در سه محور «زلزله»، «سیل» و «كرونا» اثر می‌پذیرد و شعرا، نویسندگان و كارتونیست‌ها می‌توانند در بخش‌های «شعر طنز»، «داستان كوتاه طنز» و «كاریكاتور و كارتون» آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.

دسترسی سریع