شعر طنز فرانو با اكبر اكسیر

صد و شصتمین برنامه دگرخند با موضوع شعر طنز فرانو با حضور اكبر اكسیر، دكتر اسماعیل امینی و سیداكبر میرجعفری به صورت صوتی و در قالب پادكست منتشر شد.

1400/06/31
|
10:39
دسترسی سریع