فراخوان توفیق

به مناسبت انتشار صدمین سالگرد روزنامه توفیق

1400/06/28
|
08:51

اولین شماره روزنامه توفیق در اردیبهشت‌ماه 1302 منتشر شد و قرار است تا در سالگرد صدمین سال انتشار این روزنامه ویژه‌نامه‌ای منتشر شود. به همین مناسبت دكتر عباس توفیق فراخوانی را برای همكاری علاقه‌مندان منتشر كرده است. متن فراخوان به این شرح است:

دسترسی سریع