ویژگی‌ها و انواع طنز رادیویی، بخش دوم

بخش دوم از صد وپنجاه و سومین برنامه دگرخند به صورت صوتی و در قالب پادكست منتشر شده است و در این پادكست محمدعلی مومنی از تفاوت‌های طنز رادیویی و مطبوعاتی می‌گوید.

1400/06/13
|
09:04
دسترسی سریع