ویژگی‌ها و انواع طنز رادیویی، بخش اول

در بخش نخست این پادكست برنامه مهدی فرج اللهی و مهدی استاد احمد درباره ویژگی‌ها و انواع طنز رادیویی گفتگو می‌كنند. در این برنامه نمونه‌هایی از برنامه‌های رادیویی خوب مهدی استاد احمد نیز آمده است.

1400/06/09
|
12:06
دسترسی سریع