ترجمه «تاریخ مختصر به گند كشیدن جهان» منتشر شد

كتاب «تاریخ مختصر به گند كشیدن جهان» نوشته تام فیلیپس با ترجمه زهرا كمالی دهقان توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.

1399/11/04
|
09:42

كتاب «تاریخ مختصر به گند كشیدن جهان» نوشته تام فیلیپس به‌تازگی با ترجمه زهرا كمالی دهقان توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌كتاب كه مدت كوتاهی از عرضه چاپ اول آن می‌گذرد، به‌تازگی به چاپ سوم هم رسیده است.

تام فیلیپس نویسنده این‌كتاب به آن‌جمله معروف كه «كلیه اسناد و مدارك تمدن، در عین حال همان اسناد و مدارك توحش اند»، باور دارد و بر همین‌اساس كتاب خود را نوشته است. او اقدامات فاجعه‌باری را كه مخلوقی به‌نام انسان یا بشر باعث و بانی‌شان بوده، گردآوری و مقابل دیده و نظر مخاطب خود می‌گذارد. در نتیجه در پی بیان این‌نكته است كه انسان همه‌چیز را به هم زده است.

مولف كتاب مورد نظر معتقد است خرابی‌ها و عوارض كارهای انسان، محدود به دوران مدرن نیست و بشر طی دوران‌های مختلف تاریخی مشغول به‌گند كشیدن جهان بوده است. در این‌فرایند طولانی هم هیچ‌چیزی در امان نبوده است. چون انسان پایان جهان است و جهان هم پایان انسان. به این‌ترتیب مخاطب این‌كتاب گزارش تاریخی حماقت‌های بشر را با زبانی طنز مطالعه خواهد كرد.

دسترسی سریع