دورهمی مجازی زنان كارتونیست برگزار می‌شود

اداره كل امور بانوان شهرداری تهران با همكاری مركز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری به دبیری فیروزه مظفری نهم تا یازدهم آبان ماه، همزمان با روز جهانی شهرها دورهمی مجازی زنان كارتونیست را برگزار می‌كند.

1399/08/10
|
13:09

به گزارش شیرین طنز، بیش از سی زن كارتونیست به صورت مجازی طی سه روز با موضوع «ارتقای احساس امنیت حضور زنان وخانواده در شهر از طریق شناسایی و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری» دست به خلق كارتون خواهند زد.

تهران شهریست برای همه و توجه به نیازهای تك تك اعضایش اعم از زن و مرد، پیر و جوان، كودك و سالمند، شاغل و بیكار، متاهل یا مجرد بر عهده مدیریت شهری است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهر با توجه به گروه های سنی و یا تعدد نقش هایی كه در خانواده و جامعه می پذیرند، گروه مهمی از شهروندانی هستند كه نیاز به توجه ویژه در شهر دارند.

احساس امنیت كه یكی از بنیادی ترین نیازهای انسان در جامعه است، همواره به عنوان یكی از بارزترین وجوه بالندگی یك اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه است. بدیهی است كه بدون برخورداری از امنیت نمی توان انتظار كارآیی از ساختار شهری به مثابه سیستمی از اجزا و عناصر برای زندگی همراه با رفاه و كرامت انسانی را داشت.

در این بین گروههای مغفولی از شهروندان مانند زنان و كودكان بیش از سایرین از عدم امنیت در شهر صدمه می خورند. از این رو طرح ارتقای احساس امنیت زنان در شهر از طریق شناسایی و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری به عنوان یكی از مهمترین پروژه های شهری در دستور كار اداره كل امور بانوان، قرار گرفته است.

این طرح قصد دارد تا با بررسی و تحلیل قابلیت ها و مشكلات حضور زنان و خانواده ها، از دیدگاه آنان به ارایه راهكارهای طراحی شهری و اجتماعی جهت افزایش حضور و نیز كیفیت زندگی زنان در عرصه های شهری بپردازد.
كارتونیست هایی كه در این دورهمی مجازی شركت كرده اند عبارت اند از ؛

الهام دزفولیان – پانته‌آ واعظ نیا- پریسا نوراللهی – ثنا حسین پور – دخشید قدرتی پور – راضیه درزی – رعنا قاسمی – ریحانه كریمیان – زینب نیكچه – سارا والانیا – سحر فتاح – سمانه روح اللهی – سمانه صابری – سمانه محمودی – سمیرا یوسفی – سمیه شوقی – شیدا سردشتی – شیرین قلی پور – طراوت نیكی – عالیه مظاهری – فیروزه مظفری – لاله ضیایی – مجاهده پورشمسیان – محبوبه پاكدل – مستانه فاطمی – مطهره ناسخیان – منصوره دهقانی – مهناز یزدانی نازنین جمشیدی- ناهید زمانی – ندا تنهایی مقدم – نگین نقیه – هانیه اخوت – هدیه صدیقی كسمایی – یلدا هاشمی نژاد خواهند بود.

دسترسی سریع