مدیركل روابط عمومی صدا و سیما از حضور عوامل «صبح صبا» در واحد ارتباطات مردمی سازمان تشكر كرد

حسین قرایی مدیر كل روابط عمومی صدا و سیما با بازدید واحد ارتباطات مردمی سازمان از حضور عوامل برنامه ساز شبكه رادیویی صبا تشكر كرد.

1400/09/01
|
13:31

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، امروز دوشنبه یكم آذر عوامل برنامه زنده «صبح صبا» از برنامه های شاخص این شبكه در واحد ارتباطات مردمی سازمان پاسخگوی تماس های مردمی با سامانه 162 شدند.
محمدرضا قلمبر، مهبد قناعت پیشه ،امیر عضد و احمدرضا موسوی به عنوان مجریان این برنامه پاسخگوی سوالات مردمی شدند و محمدحسین خسروجری و امیراكبری به عنوان تهیه كننده و سردبیر برنامه در این واحد حاضر شدند و نظرات و پشنهادات شنوندگان را دریافت كردند.
محمد كثیری مسئول ارتباطات برنامه در این واحد در نقش خود پاسخگوی تماس های مردمی با سامانه 162 شد.
دكتر حسین قرایی مدیركل روابط عمومی صدا و سیما با بازدید از این واحد گفت: با بازخوردهای دریافت شده از مخاطبان در همین واحد برنامه «صبح صبا» و«صباهنگ » در این شبكه از برنامه های پر مخاطب رادیو شناخته شده است.

در پایان اداره كل روابط عمومی سازمان در حضور دكتر قرایی و حمیدرضا افتخاری مدیر شبكه رادیویی صبا و مدیران گروه و روابط عمومی این شبكه از
حضور عوامل برنامه «صبح صبا» در این واحد تقدیر و تشكر كرد.

دسترسی سریع