عوامل «صبح صبا» به واحد ارتباطات مردمی سازمان می روند

عوامل برنامه «صبح صبا» در روز دوشنبه مورخ یكم آذرماه از ساعت 10 الی 11 در واحد ارتباطات مردمی صداوسیما (162) پاسخگوی تماس های مخاطبان می شوند.

1400/08/29
|
14:02

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، عوامل برنامه زنده «صبح صبا» كه هر روز در فضایی شاد و پر نشاط همراه مخاطبان می شوند، روز دوشنبه یكم آذر ماه در واحد ارتباطات مردمی سازمان پاسخگوی تماس های مردمی با سامانه 162 می شوند.
شنوندگان از سراسر كشور می توانند با تماس با این سامانه(162) مستقم با مجریان این برنامه «مهبدقناعت پیشه، محمد رضا قلمبر، امیر عضد و احمدرضا موسوی» صحبت كنند و نظرات و پیشنهادات خود را به محمد حسین خسروجردی تهیه كننده برنامه و امیر اكبری سردبیر و نویسنده این برنامه ارائه نمایند.

«صبح صبا» هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع