فریبا باقری گوینده برتر «رادیو صبا»

با اعلام نتایج ارزیابی برنامه ای فصل گذشته رادیو صبا فریبا باقری بعنوان گوینده برتر خانم در این شبكه انتخاب شد.

1400/08/21
|
00:41

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، حمید رضا افتخاری مدیر شبكه رادیویی صبا ، در جمعی از برنامه سازان این شبكه از عوامل برترین برنامه های ارزیابی شده شبكه در فصل گذشته( تابستان ) قدردانی كرد.

بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته بهترین گوینده خانم و آقا شبكه در این فصل معرفی شدند، كه از فریبا باقری به عنوان گوینده برتر خانم بخاطر اجرای برنامه «صباهنگ» تقدیر شد.

به همین بهانه در برنامه هدهد صبا روز چهارشنبه 19آبان با فریبا باقری در خصوص این انتخاب گفتگو شد.

دراین برنامه فریبا باقری با غزل نهانی گوینده برنامه گفتگو صمیمی داشت و درباره برنامه صباهنگ و زحمات سایر عوامل توضیح داد.دراین گفتگو فریبا باقری به شروع فعالیتش به عنوان گوینده اشاره كرد و گفت: من اولین با در یك آزمون در رادیو جوان پذیرفته شدم و وارد رادیو شدم ...

در ادامه شنونده این گفتگو باشید

دسترسی سریع