داستان تنبیه همسر ایوب در مجلس شبیه رادیو صبا

رادیو صبا در برنامه مجلش شبیه داستان تعزیه حضرت ایوب را تقدیم مخاطبان می كند.

1403/04/20
|
14:15
|

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ،«مجلس شبیه» عنوان یك از ویژه برنامه های محرمی رادیو صبا است كه از اول محرم راهی آنتن رادیو صبا شد. در این برنامه داستان تعزیه ایوب به روایت استاد علی اكبر قدوسیان تقدیم مخاطبان می شود.

ابلیس به زندگی حضرت ایوب علیه السلام حسد برد، به پیشگاه خداوند چنین عرض كرد: اگر ایوب علیه السلام این همه شكر نعمت تو را به جا می‌آورد، از این رو است كه زندگی مرفّه و وسیعی به او داده‌ای، ولی اگر نعمت‌های مادی را از او بگیری، هرگز شكر تو را به جا نمی‌آورد، اینك (برای امتحان) مرا بر دنیای او مسلط كن تا معلوم شود كه مطلب همین است كه گفتم.»

در این گزارشگران به اماكن قدیمی شهرستانها می روند و با تعزیه خوان ها گفتگو می كند .در این برنامه دكتر محمد حسین ناصر بخت پژوهشگر تعزیه و مدرس دانشگاه به عنوان كارشناس حضور دارد.
در انتهای هر برنامه بخش‌هایی از مجالس شبیه خوانی توسط برجسته ترین تعزیه خوانان كشور اجرا می‌شود. مجلس شبیه پنجشنبه 21 تیر تعزیه حضرت ایوب تقدیم شنوندگان می شود.

«مجلس شبیه» با اجرای الهام حاجی نژاد و با كارگردانی ساجد قدوسیان از اول محرم هر شب ساعت 23:30 از رادیو صبا پخش می شود.

دسترسی سریع