معرفی سرپرست جدید طرح و تولید رادیو صبا

حمید رضا افتخاری مدیر شبكه رادیویی صبا طی حكمی اشرف السادات كاشی را به عنوان سرپرست جدید مدیریت طرح و تولید رادیوصبا معرفی كرد

1401/09/14
|
15:09


به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، حمید رضا افتخاری مدیر شبكه رادیویی صبا در جلسه ای با حضور شاهید مظفری قائم مقام معاون صدا طی حكم زیر «اشرف السادات كاشی » را به عنوان «سرپرست مدیریت طرح و تولید» رادیوصبا معرفی كرد.

سركار خانم اسرف السادات كاشی

نظر به مراتب تعهد و تجربه و با توجه به تجربه سالیان متمادی فعالیت در رادیو، بدینوسیله به سمت «سرپرست مدیریب طرح و تولید» منصوب می شوید.

امید با بهره گیری از تجربه گذشته و بكارگیری ظرفیت های موجود در شبكه گام های موثر در تحقق اهداف شبكه بردارید. انتظار می رود با كمك برنامه سازان توانمند وهمكاری مدیران مجموعه این اقدامات در دوره فعالیت شما به ثمر بنشیند.

-ساماندهی فرایند طراحی برنامه از ایده تا طرح
-تدوین نظام جامع فراخوان طرح متناسب با ماموریت های ابلاغی
-ساماندهی كمیته ارزیابی برنامه ها و تعیین شاخص های كیفی سازی برنامه ها
-تسهیل فرایند تولید برنامه در شبكه
-پشتیبانی و زمینه سازی برای ارائه طرح های خلاقانه در شبكه
-تدوین چرخه تصویب طرح از فراخوان تا تولید
بر خود واجب می دانم از زحمات بی دریغ جناب آقای مهدی عباس نژاد در دوره تصدی این پست صمیمانه قدردانی و تشكر كنم
امید كه در سایه توفیقات الهی در انجام وظایف محوله موفق و سربلند باشید.

حمید رضا افتخاری
مدیر شبكه رادیویی صبا

دسترسی سریع