صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن در جهان یک پدیده بینظیر است؛ هیچ کشوری در هیچ مراسمی چنین اجتماعی را در شهرهای بزرگ و کوچک به خود نمیبیند و به یاد ندارد؛ این مخصوص شماست. "مقام معظم رهبری"

مرتبط با این