صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پیامبر اعظم - صلی اللَّه وعلیه وآله - فرمود:

«پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد. هر انسان اندوهناکی او را زیارت کند، خدای عزوجل اندوه او را از بین خواهد برد و هر گناهکاری که به زیارت او بشتابد، خدا گناهانش را می آمرزد.»