روزنامه جام جم /«جشنواره زیرچتر لبخند» یك گام رو به جلو/

جشنواره بخش آزاد لازم دارد
پروانه طهماسبی داور بخش حرفه ای جشنواره «زیرچتر لبخند» درباره آثاررسیده به بخش حرفه ای سومین دوره این جشنواره توضیحاتی ارائه داد.

1402/11/18
|
11:01

دسترسی سریع