روزنامه جام جم-زنگ انشا و سالروز پیروزی انقلاب

«زنگ انشا» عنوان یكی از برنامه‌های آموزشی رادیو صباست كه با پرورش مهارت نویسندگی و با همكاری آموزش و پرورش تقدیم مخاطبان رادیو می‌شود.

1402/11/18
|
11:01

زنگ انشا و سالروز پیروزی انقلاب
«زنگ انشا» عنوان یكی از برنامه‌های آموزشی رادیو صباست كه با پرورش مهارت نویسندگی و با همكاری آموزش و پرورش تقدیم مخاطبان رادیو می‌شود.

دسترسی سریع